POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Państwa danych osobowych, jako użytkownika strony: www.skeb.pl (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiedzą się Państwo kto jest administratorem Państwa danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione. 

§1.
Informacje podstawowe

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Sławomir Kołtun przedsiębiorca wpisany do Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej pod firmą: Firma Elektryczno-Budowlana SKEB Sławomir Kołtun z siedzibą w Olsztynie (10-625), ul. Opolska 19, NIP739-301-11-67

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

 1. poczty e-mail: biuro.skeb@wp.pl

 2. telefonicznie: 89 537 02 26

§2.
Zasady przetwarzania danych

 

Administrator przetwarza dane osobowe:

 1. w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem;

 2. rzetelnie i uczciwie;

 3. w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

 4. w konkretnych celach w oparciu o zasadę minimalizacji i adekwatności;

 5. z dbałością o prawidłowość danych;

 6. nie dłużej niż potrzeba;

 7. zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych.

   

§3.
Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych

 

Państwa dane będziemy przetwarzać:

 1. w celach kontaktowych, aby udzielić odpowiedzi na Państwa wiadomość przesłaną nam bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia odpowiedzi.

 2. w celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem analizy ruchu na stronie.

   

Przetwarzamy Państwa dane w zakresie:

 1. odpowiedzi na przesłaną nam wiadomość e-mail (w przypadku otrzymania przez nas wiadomości e-mail będziemy przetwarzać dane, które będą w niej zawarte). Przekazanie nam danych w e-mailu następuje dobrowolnie. W każdym czasie mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie tych danych.

 2. odpowiedzi na przesłany nam formularz kontaktowy ( w przypadku skorzystania z naszego formularza kontaktowego będziemy przetwarzać dane w postaci adresu e-mail oraz imienia). Podanie wyżej wymienionych danych stanowi warunek udzielenia przez nas odpowiedzi na Państwa zapytanie.

 3. pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies, które służą Administratorowi do analizy ruchu na stronie. Przetwarzanie danych w tym zakresie może zostać wstrzymane po złożeniu przez Państwa sprzeciwu.

§4.
Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych do Państwa spoza
EOG lub organizacji międzynarodowej

 

 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Google Analytics;

 2. Państwa dane nie są przekazywane do Państw spoza EOG lub organizacji międzynarodowych.

§5.
Termin przechowywania danych

 

Nie jesteśmy w stanie ustalić przez jaki okres przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe. Jeśli przekazali nam Państwo swoje dane w formularzu lub wiadomości e-mail w celach kontaktowych to dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Państwa żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora.

§6.
Prawa użytkowników

 

W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz

 2. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

 3. prawo do przenoszenia danych,

 4. prawo wniesienia sprzeciwu,

 5. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora

 6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

§7.
Pliki cookies

 

 1. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 2. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.

 3. Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jej opcji.

 4. Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz innych partnerów. Użytkownik jednakże w każdej chwili może je usunąć.

 5. Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 6. W przypadku wątpliwości, co do ustawień plików cookies, należy skontaktować się z operatorem swojej przeglądarki internetowej.

 7. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie cookies przez Stronę, najeży ją opuścić lub aktywować odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.