Miło nam poinformować, że nasza firma, realizuje projekty wspófinansowane ze środków dotacji Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)
Poddziałanie 1.3.5 Tereny inwestycyjne

 

Tytuł projektu: Przygotowanie terenu inwestycyjnego na potrzeby przedsiębiorstwa SKEB
Cele projektu: Celem projektu jest przygotowanie terenu inwestycyjnego na potrzeby budowy
nowej siedziby przedsiębiorstwa.
Efekty projektu: Wzrost potencjału infrastrukturalnego do rozwoju działalności i budowania
trwałych przewag konkurencyjnych.

 

Wartość projektu: 1 720 070.62 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 922824.88 zł

logo-white
youtube